Vyberte stránku

SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME

Spolek AstronAUT, z. s. je podpůrná skupina pro rodiče dětí s PAS (porucha autistického spektra) a jinými neurovývojovými poruchami.

Spolek si klade za cíl být průvodcem a pomocníkem rodin dětí s PAS aj. a partnerem speciálním pedagogům, odborníkům a zájemcům či dalším příznivcům z řad veřejnosti…

Spolek AstronAUT z.s.

Spolek AstronAUT .cz
Spolek AstronAUT _01

info@spolekastronaut.cz

Akce pro rodiny …

Z vlastní zkušenosti víme, jaký dopad na rodinné vztahy a vazby má skutečnost v okamžiku zjištění a později v průběhu života s dítětem s diagnosou PAS či jinou neurovývojovou poruchou. Často ztrácíme naše současné přátele, děti si mnohdy nemají s kým si hrát. Proto spolek AstronAUT pořádá různé procházky, výlety, návštěvy zábavných parků atp., kde se mohou rodiče, prarodiče, pečující cítit dobře, kde se nikdo na nikoho nedívá skrz prsty či nekroutí hlavou, co je to za hlučné děti, vzteklé či moc mluví nebo nemluví vůbec …

Rádi bychom, aby se na našich akcích děti i rodiče cítili dobře, bezpečně, vzájemně se poznali, sdíleli své zkušenosti i dobré rady…

Přednášky, besedy s odborníky …

Pravidelně pořádáme pro pečující, rodiče, ale i pedagogy, asistenty pedagogů a veřejnost různé přednášky, besedy a workshopy na témata zaměřená na výchovu, vztahy, práci s dětmi s PAS a jinými neurovývojovými poruchami, témata jako soužití v rodině, sourozenecké vztahy, partnerské vztahy, psychohygiena, výchova a vzdělávání aj.

Zveme hosty, odborníky, kteří mají vzdělání, praxi, zkušenosti a mohou nám pomoci radou, doporučením, jak zvládat péči o děti a skloubit se zaměstnáním, ev. získat potřebné finanční prostředky a při tom všem si zachovat zdravý rozum.

Spolek AstronAUT z.s.

ŠTĚPÁNKA KAŠPAROVÁ

ŠTĚPÁNKA KAŠPAROVÁ

stepanka@spolekastronaut.cz

KAMILA NEMEŠ BOBKOVÁ

KAMILA NEMEŠ BOBKOVÁ

kamila@spolekastronaut.cz

VERONIKA MOJŠOVÁ

VERONIKA MOJŠOVÁ

veronika@spolekastronaut.cz

VRATISLAVA HERMANOVÁ

VRATISLAVA HERMANOVÁ

info@spolekastronaut.cz

CO JIŽ PROBĚHLO

NEJEDLÍCI 8. – 9.března 2024

Beseda s Michalem Roškaňukem

Beseda s Michalem Roškaňukem

téměř po roce opět máme skvělou příležitost zeptat se a vůbec popovídat o problémech spojené s autismem a jinými neurovývojovými poruchami! Beseda se koná ve čtvrtek 23....

číst více
Modrý kroužek

Modrý kroužek

každé úterý probíhá od října v pohybovém sále Liebiegova paláce v Liberci (https://ksk-liberec.cz/)od 14.00 do 16.00 nová pohybová aktivita pro děti s PAS „Modrý kroužek“....

číst více

Aspergrův syndrom

Aspergerův syndrom, často označován jako Aspergerova porucha nebo jednoduše Asperger, je porucha ze spektra autismu, která se projevuje především v obtížích s sociální interakcí a výraznými omezenými zájmy a aktivitami. Tento syndrom byl poprvé popsán rakouským pediatrem Hansem Aspergerem v roce 1944.

Charakteristiky Aspergerova syndromu

Osoby s Aspergerovým syndromem typicky vykazují:

  • Sociální interakce: Obtíže ve vnímání sociálních signálů, neschopnost rozpoznávat neverbální komunikaci a výzvy při udržování očního kontaktu.
  • Zájmy a chování: Intenzivní zájem o určité oblasti, což může vést k velmi detailní znalosti v specifických tématech. Často se setkáváme s repetitivními rutinami nebo ritualizovanými chováními.
  • Komunikační dovednosti: Mluva může být formální, pedantická nebo neobvykle rychlá. Osoby s Aspergerem mohou mít potíže s užíváním jazyka v sociálním kontextu.

Diagnostika a terapie

Diagnóza Aspergerova syndromu se obvykle stanovuje na základě pozorování chování a série diagnostických hodnocení. V některých případech mohou být zapotřebí i neuropsychologické testy.

Léčba se zaměřuje na podporu vývoje sociálních dovedností, komunikačních strategií a vzdělávací podpory. Často se využívá terapie chování, sociálních dovedností nebo kognitivně-behaviorální terapie.

Společenské vnímání a inkluse

Přístup společnosti k osobám s Aspergerovým syndromem se postupně mění, a to směrem k většímu porozumění a inkluzi. Osoby s Aspergerem mohou mít unikátní talenty a schopnosti, které mohou být ve společnosti cenné, ačkoli mohou potřebovat podporu pro plnohodnotné začlenění do společenského života.

Aspergerův syndrom představuje jak výzvy, tak i příležitosti pro jedince i společnost. Po celém světě roste povědomí a podpora, které umožňují osobám s Aspergerem dosáhnout svého plného potenciálu. Pochopení a přizpůsobení se potřebám osob s Aspergerovým syndromem je klíčem k vytvoření inkluzivního prostředí, ve kterém může každý přispívat a rozvíjet se.

Autismus

Autismus, neboli autismové spektrum (ASD), je komplexní neurovývojová porucha, která se obvykle projevuje v raném dětství a trvá po celý život. Charakteristickými rysy autismu jsou potíže v sociální interakci, komunikaci a omezené, opakující se vzorce chování a zájmů.

Příčiny a výskyt

Přesná příčina autismu zůstává neznámá, ale výzkum naznačuje kombinaci genetických a environmentálních faktorů. Výskyt autismu se zvyšuje, což může být částečně důsledkem lepšího diagnostického povědomí a širší definice spektra. Autismus je čtyřikrát častější u chlapců než u dívek.

Diagnóza autismu

Diagnostika autismu se opírá o pozorování chování dítěte a jeho vývojové historie. Diagnózu obvykle stanovuje tým odborníků, který může zahrnovat psychologa, neurologa a psychiatra. ASD lze spolehlivě diagnostikovat již ve věku dvou let, přičemž ranná intervence je klíčová pro podporu optimálního vývoje dítěte.

Projevy a rozmanitost

Autismus je spektrální porucha, což znamená, že se jeho projevy mohou výrazně lišit mezi jednotlivci. Někteří lidé s autismem mohou mít významné komunikační a sociální potíže, zatímco jiní mohou mít normální až nadprůměrnou inteligenci a být relativně soběstační. Časté jsou specifické zájmy nebo nadání, jako je například vynikající paměť na detaily.

Léčba a podpora autismu

Ačkoli neexistuje lék na autismus, existuje mnoho intervenčních strategií, které mohou pomoci lidem s ASD lépe fungovat ve společnosti. Mezi ty patří chování, řečové a okupační terapie, stejně jako speciální vzdělávací programy. Podpora ze strany rodiny, školy a komunity je zásadní pro zlepšení kvality života jedinců s autismem.

Sociální vnímání a integrace

V posledních letech došlo k posunu v tom, jak společnost vnímá autismus. Stále více se klade důraz na přijetí neurodiverzity a na práva lidí s autismem. Je důležité, aby společnost byla inkluzivní a poskytovala prostředí, které respektuje a podporuje různé způsoby myšlení a učení.

Co děláme

Pořádáme kroužky

MODRÝ KROUŽEK pomáhá rozvoji hrubé motoriky s využíváním speciálních pedagogických metod a zásad.

Přednášky s lektory

MICHAL ROŠKAŇUK zprostředkovává jedinečný pohled do světa autistů, vysvětluje obtížnost chápání autismu

Rady pro zdraví

Konzultace s Galinou Veselou – terapie , psychohygiena – jen a jen o Vás v krásném prostoru v Centru zdraví Energy.

Pomáháme rodičům

Konzultace s Galinou Veselou – terapie , psychohygiena – jen a jen o Vás v krásném prostoru v Centru zdraví Energy.