Vyberte stránku
Štěpánka Kašparová Spolek AstronAUT

ŠTĚPÁNKA KAŠPAROVÁ

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, ovšem po roce působení na základní škole následoval pobyt v Anglii a pak jsem se už do školství naplno nikdy nevrátila.

Zkusila jsem různá zaměstnání, jako byla např. produkce v divadle, galerijní pedagog, promotion manager v radiu atd. Od roku 1998 jsem OSVČ , kromě kultury, různého organizování koncertů, festivalu, táborů, kroužků atp. se věnuji finančnímu a majetkovému poradenství, což mi umožňuje mít volné ruce a čas pro práci s rodiči dětí s PAS a jinými neurovývojovými poruchami.

Před 19 lety se mi narodil syn a po čase jsem zjistila , že si přinesl na svět zajímavý a pro mě tehdy neznámý „ Aspergerův syndrom,“ což mně přivedlo k nové skupině lidí , novým výzvám a vytvořila jsem rodičovskou skupinu spolu s dalšími rodiči se stejně „jinakými“ dětmi , která dala v červnu 2023 základ vzniku spolku AstronAUT, z.s.

Štěpámka Kaqšparová Splerk AstronAUT _2
Kamila Nemeš Bobková Spolek AstronAUT

KAMILA NEMEŠ BOBKOVÁ

Vystudovala jsem učitelství pro základní a střední školy (aprobace ČJ-ZSV) a speciální pedagogiku (zaměření na tyflopedii) pro učitele na Pedf UK v Praze.

Několik let jsem poté učila slabozraké a nevidomé žáky a vytvářela pro ně podpůrné učební materiály a hmatové knižky. Byli pro mě velikou inspirací především v zaměření se na vnímání a naslouchání lidského těla. Pomohli mi uvědomit si význam pohybu a doteku pro rozvoj dítěte a jeho jedinečnosti, což se snažím šířit dále na přednáškách pro pedagogické pracovníky a rodiče prostřednictvím mezinárodního programu Masáže ve školách (MISP) z Velké Británie.

Jsem lektorkou TML movement method (Canada) a jógy pro dospělé i dětí s propojováním jazykových dovedností (Čj+Aj). Jako instruktorka kojeneckých masáží (IAIM) a dětských masáží (od 2-10 let) se v rámci své soukromé praxe věnuji především dětem se SVP, které potřebují individuální terapeutickou péči, v rámci níž se specializuji na kraniosakrální osteopatii a hammock flow therapy.

Veronika Mojšová Spolek AstronAUT

VERONIKA MOJŠOVÁ

Máma Klárky a učitelka ve speciální třídě v mateřské škole

Svoji cestu s AstronAUTy jsem spojila díky své dceři, která mě poslední roky vede pro mě novou a dosud neprošlapanou cestou. Nové zkušenosti mám možnost předávat dál nejen dětem, ale i jejich rodičům.

Pracuji v mateřské škole s předškolními dětmi se speciálně vzdělávacími potřebami, především s neurovývojovými poruchami.

Veronika Mojšová
VRATISLAVA HERMANOVÁ Spolek AstronAUT

VRATISLAVA HERMANOVÁ Spolek AstronAUT

Vystudovala jsem speciální pedagogiku, jsem konzultantka PBS – Podpora pozitivního chování (PBS – Positive Behavior Support), což je soubor strategií, které se používají ke zvýšení kvality života a snížení náročného chování u lidí s autismem, mentálním postižením či duševní nemocí.

Více než 6 let se specializuji na práci s autistickými dětmi a zároveň působím jako učitelka v mateřské škole.

Jsem matka tří dospělých dětí a babička devíti vnoučat. Ve volném čase se věnuji rodině a sportovním aktivitám…